domingo, 5 de julio de 2015

COL-LABORACIONS "ORGANITZACIÓ THE DOG´S ANGELS"Respecte a les col-laboracions/ aportacions que anem fent amb les diferents entitats que coneixem arran de la bona feina que fan, us fem esment de la següent.

Fa uns dies vam conèixer la Organització The Dog´s Angels, i degut a la recerca de dos gossetes, Kity i Mia i part de la seva historia.

 Vam veure la bona feina que fan amb aquets Angels dels quals tots hauríem d’aprendre.

Degut a la iniciativa que van portar a terme per recollir diners degut a les despeses del tractament i manutenció, vam organitzar una sortida semi nocturna de Trail Running i amb aquesta intenció, recollir diners pel tractament de Kity i Mia.

Al final vam poder recollir la quantitat de  125€ i tota la nostre força en totes les bones iniciatives que vagin portant a terme.

Agrair la aportació d’aquets diners a Luisa GUILLEN, Consuelo GUILLEN, Silvia DOMINGO, Judit HERNANDEZ, Oscar PACHECO, Jesus ALFARO, Antonia GARCIA,  Rafael NAVARRO I Alfonso CALDERON.

També agrair a Merce MONNE professora de pilates a Vandellos, ja que la aportació que ens va voler fer a la associació de yoga Mont-roig del Camp per les classes de yoga, les vam destinar a aquesta aportació.


Grup abans de sortir i també amb el mes petit de la casa, l'Eric
Regarding collaborations / contributions we make to the various entities that we know because of the good work they do, we will mention the following.

A few days ago we met Dog's The Angels Organization, due to two research Doggy, Kitty and Mia and part of its history.

 We saw the good work they do with these last Angels of which we should all learn.

Due to the initiative were held to collect money owed to the costs of processing and maintenance, we organize a night out semi Trail Running with the intention to collect money for treatment and Kitty Mia.

In the end we were able to collect the amount of € 125 and all our strength in all good initiatives underway that go.

Acknowledge the contribution aquets money GUILLEN Luisa Consuelo GUILLEN, Silvia DOMINGO, Judith Hernandez, Oscar Pacheco, Jesus Alfaro Antonia GARCIA, Rafael Alfonso NAVARRO AND CALDERON.

Also thank Merce Monné Vandellos pilates teacher, because we wanted to make contribution to the association of Mont-Roig del Camp yoga classes for yoga, we allocate the contribution to this.No hay comentarios:

RECES DE YOGA / RETIRO DE YOGA

                   Associació Yoga Mont-roig del Camp runningpeaceworld RECES DE YOGA ON :  Hotel Rural Villa Engràcia, prope...